Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(11-05-2012, 15:46) Konkurs

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”Jan Paweł II

Konkurs na dyrektora MZS 4 za mną. Nierozstrzygnięty, gdyż nie uzyskałam większości głosów 9-osobowej komisji konkursowej, po tym jak konkurent odpadł z powodów formalnych. Pozostaję z poczuciem kompetencji i honoru. Dziękuję czterem prawym i obiektywnym! Dziękuję tak wielu przyjaznym za wsparcie i wiarę.

Strategia mojego miasta? O tym jeszcze napiszę. Najbardziej przykre metamorfozy: pomimo postawy proekologicznej - nie mogłabym zostać glistą. Współczuję niektórym chwil prawdy przed własnym lustrem.

Poniżej abstrakt mojej koncepcji. A tu cała koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły do pobrania.

I. WSTĘP

1.Na początek uzasadnienie mojej obecności na konkursie, która była wynikiem sumy: nabytych doświadczeń, efektów z 1-szej kadencji, chęci dokończenia ważnych dla szkoły przedsięwzięć, realizacji wizji a także pedagogicznej, liderskiej i ludzkiej odpowiedzialności.

2.Ogólne założenia koncepcji:
a)wynika ona z odpowiedzi na pytanie - po co? w znaczących obszarach, łączy konieczność podtrzymywania mocnych stron z dostosowaniem placówki do oczekiwań środowiska oraz potrzebami europejskiej szkoły na miarę XXI w.,
b)opiera się na rzetelnej wiedzy o szkole (rozpoznanie mocnych stron poprzez analizę SWOT: wyróżniające wyniki na każdym poziomie edukacji, właściwy kierunek EWD w koncepcji przedstawiony obrazowo na wykresach - szkoła sukcesu i wspierająca ucznia, innowacyjna działalność opiekuńczo-wychowawcza, udział w znaczących przedsięwzięciach, programach, projektach, osiągnięcia sportowe promujące szkołę i miasto),
c)zawiera „nowe otwarcie” w pracy szkoły, jest wizją, która „organizuje” jej przyszłość i wytycza rozwój, (kompleksowa renowacja i modernizacja bazy, budowa e-szkoły, uzyskanie prestiżowego Znaku Jakości Interkl@sa wspieranego przez MEN, przeprowadzenie szkoły przez kolejny, III Panel SUS CEO i uzyskanie elitarnego tytułu Lidera Szkół Uczących Się - kilka szkół w Polsce go posiada, płynne wprowadzanie reformy programowej, realizacja SPE, skuteczna rekrutacja uczniów w okresie niżu demograficznego).

II.SZKOŁA DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI

1.Rola dyrektora:
a)warunek konieczny: ma wizję, rzetelny ogląd na całość, pracuje na rzecz sukcesu innych, po to, by pomagać im w rozwoju i stymulować rozwój szkoły,
b)1-sza kadencja: realizacja wizji udana w 80%, kierowanie nastawione na jakość z pozytywnymi rezultatami (uporządkowana organizacja pracy szkoły, tworzenie warunków sprzyjających procesowi nauczania-uczenia się, wartości edukacyjne, praca zespołowa, wprowadzenie kontroli zarządczej, wypełnianie roli kierownika jednostki organizacyjnej, kierownika zakładu pracy, przewodniczącego RP, organu administracji publicznej),
c)Kolejny etap to wejście w kreowanie jakości poprzez uspołecznienie procesu kierowania (delegowanie uprawnień, kreowanie liderów, mentorów, wzmacnianie).

2.Baza:
a)widoczny sukces 1-szej kadencji: renowacja budynku (okna, dach), estetyka i wyposażenie wnętrz, specjalistyczne pracownie m.in. fizyczno-chemiczna, multimedialne, przedmiotowe, nowa świetlica, infrastruktura dla kl. I SP stanowiąca „dobre praktyki” MEN, plac zabaw Radosna Szkoła, tereny zielone,
b)w przyszłości wzbogacanie m.in. o szatnie dla uczniów gimnazjum oraz SP z wyposażeniem w indywidualne szafki, kontynuacja remontów i wyposażania sal lekcyjnych, wymiany oświetlenia, c.o., renowacja elewacji budynku, placu przed budynkiem, pomalowanie hali sportowej, utworzenie parkingu przy hali.

3.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza – jest oparta na dobrych doświadczeniach, wypracowanych tradycjach i tworzy zintegrowany system edukacyjny zasługujący na kontynuację. Nowe inicjatywy:
a)dbałość o środowisko sprzyjające procesowi uczenia się: zwieńczenie programu SUS; upowszechnienie oceniania kształtującego; spacery edukacyjne - metoda otwartych drzwi w pracy nauczycieli; funkcjonowanie zespołów ds. trudności w uczeniu się oraz promowania nowych metod i technik uczenia się,
b)działania rozwijające e-szkołę: wzbogacanie bazy TIK, Interkl@sa, Cyfrowa szkoła, e-nauczanie, e-dziennik,
c)doskonalenie umiejętności posługiwania się językami: Comenius, Młodzież w działaniu, warsztaty językowe,
d)poszerzenie rozwoju klas sportowych o współpracę z PZPS,
e)integracja społeczności szkolnej, nowe formy spotkań, rozgrywek sportowych, komunikacji na płaszczyźnie: uczniowie - rodzice - nauczyciele, debaty oxfordzkie, próbne sprawdziany i egzaminy gimnazjalne także przy współudziale rodziców,
f)wdrożenie systemu działań zmierzających do szybkiego rozpoznawania procesu niedostosowania społecznego, działanie zespołu ds. wczesnego ostrzegania, monitoring wewnętrzny, organizacja "dni demokracji" - samorządność uczniowska, prowadzenie otwartych zajęć socjoterapeutycznych, TzaArt,
g)doradztwo zawodowe, ukazanie młodym ludziom perspektyw, pomoc
w wyznaczaniu celów oraz umacnianie w wysiłkach, by konsekwentnie je realizować.

IV. UWAGI KOŃCOWE
Pomysłem na poprawę w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym jest tzw. okrągły stół, za którym siedzą różni partnerzy – rodzice, nauczyciele, wychowawcy, kadra kierownicza, pracownicy administracji – rozmawiający o różnych aspektach życia szkoły, słuchający się nawzajem, zadający pytania, wyrażający opinie, przedstawiający własne poglądy. Być może rodzice i nauczyciele będą „stawali po różnych stronach barykady”, ale wierzę, że samoocena pracy szkoły, do jakiej będzie dochodzić dzięki organizowaniu takich debat, będzie stymulować refleksję, wewnętrzny dialog, motywować nauczycieli do różnych przedsięwzięć, a rodzicom dawać możliwości zaistnienia i wypowiedzi. Myślę, że takie forum zlikwiduje podział na „my” i „oni”, wspomoże wzajemne zrozumienie. Nauczyciele poczują, że rodzice autentycznie pragną brać udział w życiu szkoły i to w sposób konstruktywny. Mam nadzieję, że niektórzy staną się bardziej wyrozumiali, a krytykując i stawiając pytania, staną się mniej agresywni. Zrozumieją, na czym polega pojęcie „krytycznego przyjaciela”, zorientują się, że zgłaszane poważnie wnioski w szkole są traktowane poważnie i rozstrzygane na miejscu tak, aby wpływały na doskonalenie jakości pracy szkoły.

[powrót]

Komentarze:

27-08-2019, 17:12 EllCimi (ellinputt@daff.pw)

Viagra Generico Eurofarma Rocaltrol buy generic cialis online Lioresal Sans Ordonance Cialis Tablets 10mg
30-03-2019, 04:44 EllCimi (ellinputt@zmail.website)

Propecia Risquez Vente Cialis En Suisse viagra Finasteride 20mg Internet Low Price
25-05-2012, 00:02 będzinianin

Problem komisji nie zawiera się w jej braku wiedzy merytorycznej tylko w paskudnie nieuczciwym i z góry ustalonym nieprzychylnym nastawieniu.Nie o koncepcje tu idzie, nie o prezentacje tylko o o to cholernie złe nastawienie...Ale prądy się zmieniają, przyjdą kiedyś inni, którzy będą budować nowy Będzin.Trzeba przetrwać ten czas...
22-05-2012, 22:37 MONIKA.N (nawalona1980@interia.pl)

HA HA HA .....KOMISJA ZASTRZELONA. MYŚLĘ ŻE NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM DLA SZANOWNEJ KOMISJI JEST BRAK WIEDZY MERYTORYCZNEJ NA TEMAT KONCEPCJI KTÓRĄ PRZEDSTAWIŁAŚ. PODZIWIAM ,ZAZDROSZCZĘ , CHYLĘ CZOŁA I CIESZĘ SIĘ ŻE W BĘDZINIE JEST CHOĆ JEDNA OSOBA WYKSZTAŁCONA ,INTELIGENTNA Z MEGA DOŚWIADCZENIEM ,KTÓRA PRZEWYŻSZA SWOIM INTELEKTEM CAŁE BĘDZIŃSKIE BYDŁO USADZONE NA DREWNIANYCH STOŁECZKACH....;-) POZDRAWIAM
15-05-2012, 18:23 Halinka Gredka (halinarg@gmail.com)

Moi Drodzy! To, co mi dajecie cenniejsze od wszelkich stanowisk. Żal tylko ludzi i miejsc, gdzie kawał nas i czystego serca. Pozostaję z szacunkiem dla odwagi, uczciwości i prawdy. Z Wami pozostaję...
15-05-2012, 15:53 Włodzimierz Wójcik (wlodzimierz-wojcik@neostrada.pl)

Halina Rybak-Gredka = kompetencje zawodowe + HONOR.
Ale kto dzisiaj to ceni?
Ja cenię...
15-05-2012, 11:22 Iwona

Bardzo pięknie napisałaś swoją koncepcję, zza której wyłania się energiczna, wiedząca dokąd zmierza, otwarta na świat i wszystko co nowoczesne kobieta. Życzę Ci żebyś mogła ją wdrożyć w życie, co na pewno będzie z korzyścią dla uczniów i nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Pozdrawiam serdecznie:)
15-05-2012, 01:50 obserwator

W tym kabarecie, który trwał tydzień, wszyscy "komisyjni"schowali swój moralny kręgosłup do teczek.Przy założeniu oczywiście, że wcześniej był w ich posiadaniu.A można się nad tym zastanawiać...Wielka szkoda tylko, że podczas tych okropnych rozgrywek o "widzi mi się"odpadł jeden z filarów będzińskiej oświaty.A tak na marginesie to po co należeć do zawiązków zawodowych?
14-05-2012, 14:55 E.

Ciekawe kogo reprezentuje naczelnik edukacji w tym mieście? Będzińską oświatę czy swoją własną skórę?!!!!
14-05-2012, 13:28 ja (artart6@gazeta.pl)

No cóż, tak wygląda polityka Teraz K... My - zdobyć, zawłaszczyć, obsadzić swoimi. Teraz się Janka przyniesie w teczce i kolejna placówka przejęta, a Biernych Miernych ale Wiernych nie zabraknie.
14-05-2012, 11:25 Maria

Jakaś dziwna ta komisja. Reprezentant związku, który właściwie w Będzinie nikogo nie reprezentuje, bo członków Solidarności jest w tym mieście coś koło 30, w tym ani jednego w szkole, której konkurs dotyczył. Reprezentuje Pan chyba tylko swoje interesy, a może jeszcze kogoś? Reprezentacja drugiego związku, ZNP postępuje podobnie. Wszyscy członkowie związku na terenie szkoły wystąpili do Pani z prośbą o poparcie dla obecnej Pani dyrektor i to ich Pani reprezentuje. Myślę, że jest to sprawa tylko Pani sumienia. A inni? No cóż... Tylko, czy można patrzeć w lustro wiedząc,że jest się kimś takim.....?
13-05-2012, 20:09 oczekujący

Mam nadzieję, że na tych, którzy nie wiedzą , co to prawość i tańczą jak im zagrają ,też przyjdzie czas.Przecież oni też od kogoś zależą.Nic nie jest wieczne.
13-05-2012, 19:05 geena

I poprzez takie decyzje właśnie, polska szkoła zdegeneruje się szybko i na zawsze! Głowa do góry, jesteś wyjątkowa! Z nikim nie przegrałaś! Nikt Ci nie dorówna! Nie ma żadnych szans! Nawet dokumentacji nie potrafił poprawnie złożyć do teczki:))Żenada!
12-05-2012, 15:52 Jacek Golonka

będzinianka WZGÓRZA...nie dlatego ludzie światła zapalają świecę, żeby patrzeć jak gaśnie...
12-05-2012, 11:07 będzinianka z konieczności

Oj! Pani Dyrektor, że też musiała Pani przygotować szanownej komisji tak trudny orzech do zgryzienia jakim jest ww koncepcja. Pogubili się. Nie wiedzieli o czym Pani pisze. Malo tego, zjawiła się Pani z kosmosu nikt tu nic o Pani nie słyszał. To jak mieli rozstrzygnąć ten konkurs??? To pierwsza moja konkluzja na ten temat, a druga to taka: członkowie komisji, Ci, którzy nie wiedzieli co z tym problemem zrobić mają kark na wysokości własnych pępków -oby im tak nie zostało na zawsze, bo to pozycja bardzo nie wygodna biorąc pod uwagę to, że opcja polityczna w mieście się zmieni /oby jak najszybciej/. A na koniec dodam tylko: w naszych będzińskich realiach nie ma miejsca dla indywidualistów, ludzi z otwartą głową i pasją. Jest natomiast miejsce dla "miernych ale wiernych"
11-05-2012, 22:17 Jacek Golonka

Niezapominajki pozostaną niezmiennie błękitne...
11-05-2012, 22:14 Sławomir Wesołowski

Tragizm oraz upadek esbeckiego ścierwa i jego pomiotu stąd się bierze, że do ludzi "współkochać przychodzisz, a nie współnienawidzieć". (za Sofoklesem)
Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  1853335