Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(04-12-2009, 20:37) Doskonalenie

"Doprawdy, jak to miło coś umieć." Moliere

Jest inaczej. I tu i tam. Ale przede wszystkim w polskiej szkole zmiany, zmiany. Edukacja i uczenie się nabiera perspektywy europejskiej. Za nami pierwsze doświadczenia związane z wdrażaniem w życie obniżonego wieku szkolnego i nowej podstawy programowej. Także początek ery obowiązkowego wykonywania zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, przymierzanie się do nowego nadzoru pedagogicznego po wejściu w życie rozporządzenia MEN z 10 października, porządkowanie pojęć związanych z ewaluacją, problemy wynikające z art. 30a KN, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, projektach, e-lerning oraz czasochłonne porządkowanie i uzupełnianie dokumentacji szkolnej. No i jeszcze trochę pływania po morzu kolejnych koncepcji...

W edukacyjnym świecie długa droga prowadzi do rezultatów. A polityka oświatowa ukierunkowuje się właśnie na efekty działania, na skuteczność. Zwraca uwagę na konieczność wspierania ucznia w indywidualnym rozwoju, kształcenia umiejętności wykorzystywania zasobów, pobudzania motywacji, wyzwalania chęci do samorealizacji. I kształcenie ośmiu kompetencji kluczowych, które są potrzebne każdemu człowiekowi do rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia. Są to: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.

Potrzeba teraz nauczycieli, którzy obok pasji i wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu posiadają warsztat psychopedagogiczny. Na taki warsztat składa się umiejętność twórczego i krytycznego myślenia, wiedza o procesie i mechanizmach uczenia się, umiejętność kierowania zespołem, a także a może przede wszystkim otwarte nastawienie do własnego rozwoju.

Polska należy do liderów w UE w upowszechnianiu edukacji formalnej w jej najbardziej tradycyjnym wydaniu, czyli w zakresie kształcenia obowiązkowego, także średniego i wyższego. Mamy jednak niskie wskaźniki kompetencji profesjonalnych dorosłych. A więc doskonalenie, bo przecież "Edukacja - jest w niej ukryty skarb"...


[powrót]

Komentarze:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  1862313