Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(29-11-2009, 13:41) O edukacji

"Edukacja - jest w niej ukryty skarb" J. Delors

Raport Międzynarodowej Komisji UE do Spraw Edukacji napisany pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, był opublikowany w 1996 roku. Notabene w składzie komisji był także Bronisław Geremek. Raport pokazywał, że edukacja ustawiczna powinna sięgać daleko poza dotychczasową praktykę, służyć uzupełnianiu, aktualizowaniu wiedzy, przekwalifikowaniu, być procesem całego życia.

Oto cztery zasady, filary tak pojmowanej edukacji:

uczenie się, aby wspólnie żyć
(poszerzanie wiedzy o społeczeństwach, historii, tradycji, duchowości, tolerancji, współdziałaniu i rozwiązywania konfliktów);

uczenie się, aby wiedzieć
(poznawanie narzędzi służących do zdobywania wiedzy, umiejętności koncentracji, wykorzystywania już posiadanej wiedzy i myślenia w celu osiągania radości z rozumienia, odkrywania i posiadania wiedzy);

uczenie się, aby działać
(posiadanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, nauka współdziałania oraz komunikacji by człowiek umiał radzić sobie w trudnych sytuacjach, pracować w zespołach i kreować przyszłość);

uczenie się, aby być
(głównym celem jest wszechstronny rozwój jednostki, edukacja powinna troszczyć się o rozwój niezależnego myślenia, zdolności krytycznego osądu, uczuć i fantazji, bo bez tego światu grozi odhumanizowanie).

Raport wskazuje, że edukacja ustawiczna powinna objąć wszelkie te działania, które umożliwią człowiekowi poznanie dynamiki świata, innych ludzi oraz samego siebie.

Piękna i mądra lektura! Wiele w niej romantyzmu, metafor, ale i istota edukacji, ludzkiej drogi.

Osobiście fascynuje mnie temat ustawicznej edukacji, a znam go nie tylko ze szkolnej praktyki. Jednym z istotnych przekonań, które zapewne ma znamienity wpływ na moje życie, jest przekonanie o konieczności ciągłego wzrostu i rozwoju. Bezustanne kaizen, kaizen...

Oczywiście bardzo ważną sprawą jest dla mnie głęboko odczuwana i realizowana w zawodowym życiu edukacja młodego pokolenia. A bieżący rok wnosi szczególnie wiele w podejściu do szkolnego nauczania i uczenia się. Myślę, że warto o tym wkrótce opowiedzieć...


[powrót]

Komentarze:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  1858961