Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(18-10-2008, 13:50) Podsumowanie

Człowiek szanujący Przyszłość - szanuje Dziecko

24 sierpnia 2004 roku powołałam do życia STOWARZYSZENIE DZIECIOM BĘDZINA. Do jego założenia skłoniło mnie głębokie przekonanie, że nie ma dzieci gorszych i lepszych, że wszystkie zasługują na równe traktowanie, że mają równe prawa do rozwoju i zaspokajania indywidualnych potrzeb.

Jako nauczyciel, a obecnie także dyrektor szkoły, na co dzień obserwuję sytuację wielu dzieci. Jakże często potrzebują one pomocy w zaspakajaniu zwykłych potrzeb ich wieku, kształtowania wizji godnej przyszłości.

Wieloletnia, wytężona praca wraz z grupą przyjaciół przyniosła wiele znakomitych efektów.

Oto czego dokonaliśmy w ramach pracy (wyłącznie społecznej) w okresie pierwszej 4- letniej kadencji SDB (24.08.2004 – 26.09.2008)


1. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

Realizacja projektów własnych:

• „Czego potrzebujesz?”, 2004 - 2008 około 600 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

• „Brygady koszykowe”, 2004, 2005, 2006, 2007 r. każdorazowo po 60 rodzin wielodzietnych

• „Zapach wiosny”, 2005, 2006, 30 rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej

2. Pomoc społeczna, w tym dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin

Realizacja projektów własnych:

• Stworzenie Ośrodka „Jesteśmy razem”, 2005/2006

• „Czas darowany dziecku”, 2005-2007

• Działanie Ośrodka SDB w roku szkolnym 2006/2007 dla ponad 30 dzieci przez 4 dni w tygodniu w ramach pracy społecznej i wolontariatu

• Zdania własne i publiczne z zakresu pomocy społecznej
pn. "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina „Jesteśmy razem” w 2007 i 2008 r.

3. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowania

Realizacja projektów własnych:

• „Edukacja”, 2004/2005, ogółem dla około 100 dzieci i młodzieży z MZS 1, MZS 2, MZS 3, SP 1, 3 kursy językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), terapia pedagogiczna, konsultacje matematyka i j. polski

• Edukacja”, 2005/2006, 2 kursy językowe (j. niemiecki, j. rosyjski), terapia pedagogiczna, konsultacje matematyka, j. angielski, j. polski, ogółem dla około 50 dzieci i młodzieży z MZS 1, MZS 2, SP 1

• „Wielki Bal Karnawałowy”, 2005, 2006, każdorazowo po około 150 młodszych dzieci z będzińskich szkół podstawowych oraz z Domu Dziecka w Sarnowie

• „Wielki Bal w Królewskim Mieście” na 650-lecie Będzina w 2008 r. dla ponad 400 dzieci ze wszystkich będzińskich szkół podstawowych, szkół w Dąbiu i Sarnowie oraz DD w Sarnowie

• „Bank Podręczników”, 2005-2008

• Będziński Dzień Dziecka 2005, 2006, 2007

4. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:

• Wakacje dla około 140 dzieci każdorazowo w latach 2005, 2006, 2007 i 2008 r. Realizacja projektów „Kolonie letnie” nad morzem wraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM w Będzinie oraz współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie bezpłatnych wyjazdów dzieci na wakacje.

• Zadanie publiczne w formie wspierania wykonania zadania przez Referat Turystyki i Sportu UM w Będzinie pn. „Integracyjny rajd rowerowy” w 2005 r.

Realizacja projektów własnych:

• Wycieczki: Kraków (2-krotnie), Wieliczka, Brenna

• „Pożegnanie lata”, 2006 r.

• Wycieczki regionalne: Muzeum Zagłębia, Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Mecze Płomienia Sosnowiec

5. Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży

Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:

• Zadania z Wydziałem Promocji - Referatem Kultury, trzykrotnie:

- projekt „Budowanie Nadziei” pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina w 2005,

- „Koncert Artystycznych Wzruszeń” pod patronatem Ewy Lipskiej w 2006 r.,

- projekt „Kolory szarości” 2007 r.

• Wsparcie projektu Nieformalnej Grupy Metamorfozy zatytułowanego: “Teatralne formy twórcze młodych ” a finansowanego w kwocie 5 tys. euro z funduszów Unii Europejskiej, z programu Akcji Inicjatyw Młodzieżowych, Programu Komisji Europejskiej MŁODZIEŻ SDB w 2006/07 r.

Realizacja projektów własnych:

• „Salonik Literacki” pod patronatem Anny Dymnej, 2004-2008

• Publikacje:

-„Ostrość i katarakta” Antologia Młodych

-„Skoro świt”, Antologia młodoliteracka

• “Galeria w zaułku” pod patronatem prof. Jacka Rykały, 2006 i 2007

6. Ochrona i promocja zdrowia

Realizacja projektów własnych:

• „Zdrowie”, 2004 – 2008

• Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Realizacja zadania we współpracy z administracją publiczną:

• Zadanie z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia „Prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjno – informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii” z Referatem Spraw Społecznych w 2006 r.

7. Działania na rzecz integracji, współpracy oraz promocja i organizacja wolontariatu

Realizacja zadań własnych:

• Aukcje Allegro „SDB_dzieciom”, 2006-2008

• Organizacja wyjazdów na Festiwal Piosenki Zaczarowanej Fundacji Anny Dymnej, (dzieci z SDB, DD w Sarnowie, i „OSTOJA” – Czeladź)

• Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (7 stażystów, 1 przygotowanie zawodowe), MOPS (2 osoby - prace interwencyjne)

Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:

• „Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej”, 2008 r., Narodowe Stowarzyszenie Koordynatorów do Spraw Młodzieży (Litwa), SDB i Biuro Współpracy z Zagranicą (Będzin)

Zapraszam na stronię internetową, którą osobiście prowadzę
www.dzieciombedzina.info


[powrót]

Komentarze:

25-10-2008, 19:46 Ewa

Wspaniała działalność. Gratuluję!
Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  2086540