Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(15-08-2006, 17:41) Stary artykuł

Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru. Alfred Hitchcock

Oto mój stary artykuł - petycja, napisany w 2003 r. Nigdy nie został opublikowany. Odnalazłam go przypadkiem w swioch archiwach. myślę, że warto aby ujrzał dziś światło dzienne...
A powyżej grafika komputerowa Sylwii, wówczas 12 letniej mieszkanki Małobądza pt. "Górki naszych marzeń".CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE DLA DZIELNICY MAŁOBĄDZ

Małobądz jest dzielnicą Będzina, która leży na prawym brzegu Czarnej Przemszy, u stóp wału górskiego, sięgającego około 306 m.n.p.m. Pierwsze wzmianki o Małobądzu pochodzą z 1326 roku (rejestry diecezji krakowskiej). Związany z królewskim miastem Będzinem niemal od zarania jego istnienia i umiejscowiony w historii grodu poprzez np. takie daty:
1415-34 r.-burgrabią królewskiego zamku był sławny rycerz Mikołaj Siostrzeniec herbu Kornicz z Małobądza
1455 r.-Małobądz zostaje, jako „przednia straż Będzina”, doszczętnie spalony przez bandę Jurgi Stosa
1655 r.-po dźwignięciu się z gruzów znów pada ofiarą wojsk szwedzkich
1736 r.-ogromna powódź w Małobądzu wywołana ulewnymi deszczami trwającymi bez przerwy przez 73 dni pochłania wiele ofiar i niszczy zabudowania
1835 r.- wystawienie w Małobądzu kapliczki (obecny kościół parafialny)
1852 r. -zaludniony niegdyś i słynący z targów rybnych oraz karczmy i domu zajezdnego, w którym gościli możni panowie, Małobądz zmienia się w lichą osadę liczącą zaledwie 35 mizernych chałup oraz 277 mieszkańców
1861 r. - powstaje tu fabryka olejów i tłuszczów roślinnych J.D.Potoka
1878 r. -W. Potok buduje w Małobądzu młyn parowo – wodny
1899 r.-pod Małobądzem powstaje fabryka farb mineralnych Inwalda i Sercarza
1911 r.-Herman Norblin, M. Sercarz i S. Potok zakładają tu Parową Fabrykę Lin Drucianych i Konopnych
1913 r.- uruchomienie w Małobądzu dużej Okręgowej Elektrowni Zagłębia Dąbrowskiego (obecnie elektrociepłownia Będzin)
1921r.-otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, która jest najstarszą szkołą w Będzinie.
1970 - 1980r.- poważne inwestycje i ożywiona działalność na rzecz dzielnicy, których inicjatorem był Witold Pastecki (gazyfikacja, budowa dróg, nowa linia tramwajowa itd.)

Mieszkańcy dzielnicy pokazywali się często jako wielcy entuzjaści i społecznicy np. w latach 1919 – 1921 powstawała lokalna szkoła, dzięki staraniom mieszkańców Małobądza, którzy przekazali na ten cel część prywatnych gruntów oraz brali udział w jej budowie.
Także obecnie mam bardzo dobre doświadczenia z ludźmi w tym zakresie. Jako nauczyciel, wychowawca, organizator integracyjnych imprez (I Festyn Wiosenny dla dzielnicy Małobądz w 2001 roku, Wielki Bal Karnawałowy) i zagranicznych wycieczek środowiskowych, wiem, że można uwolnić wielką energię społeczności lokalnej – każdego osobna i wielu razem.
Również za sprawą wielkiej aktywności w głosowaniu: uczniów, absolwentów i rodziców, szkolna i-gazeta NotaBene www.spnr1.naszemiasto.pl zajmuje zaszczytne I miejsce w ponadlokalnym konkursie gazet: Dziennika Zachodniego i Trybuny Śląskiej.
Ostatnio przeprowadziłam wiele rozmów z mieszkańcami dzielnicy, dotyczących możliwości kształtowania naszego środowiska, stymulowania rozwoju lokalnych inicjatyw, kreowania rzeczywistości wokół nas. W efekcie utworzyliśmy grupę ludzi, która chce zaangażować się na rzecz dzielnicy, podejmować działania służące rozwojowi Małobądza, w miarę możliwości wskazywać na ogromną potrzebę inwestycji w zaniedbanym pod tym względem rejonie Będzina.
Za priorytet uważamy wykorzystanie walorów krajobrazowych dzielnicy („górki małobądzkie”, które w przeszłości stanowiły naturalne tereny rekreacyjne dla okolicznych mieszkańców). Od dłuższego już czasu władze Będzina prowadzą działania zmierzające do wyeksponowania walorów środowiska i jego atrakcyjności. Aby umożliwić zwiedzanie wszystkich najciekawszych obiektów krajobrazowych gmina przystąpiła do organizacji ścieżek rowerowych, uzupełnia się bazę sportową. Chcemy wskazać możliwości i ogromną potrzebę takich inwestycji także w naszej dzielnicy. Myślimy tu o tworzeniu ścieżek, rowerowych, kompleksu boisk osiedlowych , placu zabaw, amfiteatrze, a także miejscach rekreacji i terenach zielonych.
W porze zimowej, gdy wzgórza pokrywa odpowiednia warstwa śniegu, roi się tu od amatorów sportów zimowych, którzy znajdują na nich doskonałe tereny. Warto, więc z czasem pomyśleć o stworzeniu im lepszych warunków.
Inwestycje te zapewne wzbogacą walory turystyczno – rekreacyjne Będzina, ale będą też alternatywą dla dzieci (którym zlikwidowano ostatnio jedyny plac zabaw) i młodzieży (przesiadującej popołudniami od „ponad 20 lat” na dwóch niezbyt solidnych już ławkach przy boisku szkolnym). Uwzględniając potrzebę zmiany stylu życia dorosłych, centrum rekreacyjno-sportowe mogłoby być terenem skupiającym ich aktywność ruchową oraz doskonałym miejscem do organizowania się mieszkańców wokół lokalnych spraw. Warto w tym aspekcie pamiętać także o nowych mieszkańcach powstającego na „górkach” osiedla.
Sprzymierzeńców naszych planów i zamierzeń, a także wszystkich mieszkańców dzielnicy z nowymi pomysłami i inicjatywą zapraszamy do współpracy.
Mamy nadzieję, że możemy liczyć na daleko idącą pomoc, fachowość i życzliwość władz miasta.
Halina Rybak-Gredka

[powrót]

Komentarze:

18-06-2008, 11:28 Agnieszka (agnieszka.glowa@libet.pl)

popieram pomysł rozwoju tego rejonu. w miarę możliwości czasowych chętnie przyłączę się do współpracy.
Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  2078773